இனிப்பு வகைகள்

இனிப்பு வகைகள்
கேசரி
 • ரவா கேசரி
 • புருட் & நட் கேசரி
 • கோதுமை ரவா கேசரி
 • ரியல் புருட் கேசரி வகைகள்
லட்டு
 • ரோஸ் லட்டு
 • மோத்திச்சூர் லட்டு
 • கருப்பட்டி லட்டு
 • திருப்பதி லட்டு
 • தினை லட்டு
 • கம்பு லட்டு
 • ராகி லட்டு
 • கோதுமை லட்டு
 • குதிரைவாலி லட்டு
மைசூர் பாக்
 • நெய் மைசூர்பாக்
 • பாதாம் மைசூர்பாக்
 • கேசர் மைசூர்பாக்
 • கேரட் மைசூர்பாக்
 • கோதுமை மைசூர்பாக்
 • கருப்பட்டி மைசூர்பாக்
ஜிலேபி
 • ஆப்பிள் ஜிலேபி
 • பன்னீர் ஜிலேபி
 • கேரட் ஜிலேபி
 • பானக்கற்கண்டு ஜிலேபி
 • ஹாட் ஜிலேபி வகைகள்
பர்பி
 • ஆப்பிள் ஜிலேபி
 • ஆப்பிள் ஜிலேபி
 • பன்னீர் ஜிலேபி
 • கேரட் ஜிலேபி
 • பானக்கற்கண்டு ஜிலேபி
 • ஹாட் ஜிலேபி வகைகள்
அல்வா
 • கோதுமை அல்வா
 • புருட் அல்வா
 • பால் அல்வா
 • ஆப்பிள் அல்வா
 • மூங் தால் அல்வா
 • பாதாம் அல்வா
 • பருத்தி அல்வா
 • இளநீர் அல்வா
 • ஆப்ரிகாட் அல்வா
 • கேரட் அல்வா
 • ஹாட் அல்வா
பாதுஷா
 • மினி பாதுஷா
 • கருப்பட்டி பாதுஷா
ரோல்
 • பிஸ்தா ரோல்
 • சாக்லேட் அன்ஜூர் ரோல்
 • சாக்லெட் மலாய் ரோல்
ரியல் புருட் ரோல்
 • கிவி
 • பைனாப்பிள்
 • அல்போன்சா
 • சப்போட்டா
ஸ்பெஷல் வகைகள்
 • பாதாம் பத்தர் பானி
 • மலாய் பான்
 • கூர் பாக்கெட் ரசகுல்லா
 • கோதுமை லப்ஸி
 • புரூட் கண்டு
 • பால் தளிக் குழு
 • ஐஸ் லட்டு
 • அமெரிக்கன் சிக்கி
 • புரட் டிலைட்
 • காஜீ க்ரன்ச் நட்ஸ்
 • ரபடி
 • உளுந்து களி
 • இலை அடை
 • கோதுமை களி
 • பான் பேதா
 • மேங்கோ மலாய் பேடா
 • பாதாம் பத்தர் பானி
 • கோகோனட் ஸ்வீட் கொழுக்கட்டை
 • பால் இனிப்பு கொழுக்கட்டை
  Live
 • கருப்பட்டி பனியாரம்
 • மில்க் கேவர்
 • கேரமல் கஸ்டர்ட்
 • மாவா போளி

காஜீ பாதாம்& பிஸ்தா
கத்திலி ,ரோல் & கேக் வகைகள்

ஆக்ரா பான்
பான் ஸ்டப்ட்டு வகைகள்

இன்டர்நேஷனல் நட் ஸ்வீட்
ஸ்பெஷல் வகைகள்

இன்டர்நேஷனல் நட் ஸ்வீட்
ஸ்பெஷல் வகைகள்

சான்ட விச்
ஸ்டப்ட்டு வகைகள்

மில்க் கேவர்
ஸ்பெஷல் வகைகள்

மபம்கின் ஸ்வீட்ஸ்
வகைகள்

கேரளா ஸ்பெஷல்
வகைகள்

ட்ரடிஷனல் ஸ்பெஷல்

டிரை புருட் ஸ்வீட்ஸ்
ஸ்பெஷல்

மில்க் பிஸ்கட்
ஸ்பெஷல்

ஐயர் ஸ்பெஷல்

Live
 • கருப்பட்டி பனியாரம்
 • மில்க் கேவர்
 • கேரமல் கஸ்டர்ட்
 • மாவா போளி